Leabhraichean dathaidh muilnean gaoith

Posted on

Tha cothrom agaibh feuchainn ri buannachadh còig leabhraichean dathaidh muilnean gaoith.

Enercon's Colouring Book
Tha iarraidh mhòr air leabhraichean dathaidh an dràsda. Tha an còmpanaidh muilnean gaoith Enercon, a tha air togail mòran dha na muilnean gaoith coimhearsnachd an Alba, air deasachadh leabhar dathaidh eireachdail a tha nochdadh muilnean gaoith ann an àitichean air feadh an t-saoghail. Tha Enercon air toirt dhuinn còig leabhraichean a tha sinn a' dol a thoirt seachad, agus mu tha sibh ag iarraidh buannachd fear aca, cuir post-dealan gu

steven.watson@communityenergyscotland.org.uk
 

Cuiridh sinn fios gun an fheadhainn a bhuannaicheas airson seòladh dachaidh fhaighinn gun cuir sinn na leabhraichean!


Theid taghadh an fheadhainn a bhuannaicheas air 15mh Ghiblein, 2015.
 

Sitemap / Contact us
Facebook Icon Twitter Icon Linked In Icon Vimeo Icon Youtube Icon

info@communityenergyscotland.org.uk

Community Energy Scotland, Highlands and Islands Social Enterprise Zone, 67A Castle Street, Inverness IV2 3DU
Registered Scottish Charity (No. SC039673), and company limited by guarantee, registered in Scotland (No. SC333698)
website by plexus media